Loading...

Slovenské mesto investuje do Coversafe

Dnes je to už viac ako rok od prvého potvrdeného prípadu COVID-19 na Slovensku. 6. marca sa 52-ročnému mužovi z Bratislavského kraja potvrdil pozitívny test na SARS-CoV-2, vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Od tohto dňa je krajina v boji proti tomuto tvrdému súperovi. Pandémia sa šíri po celom svete.

Posledný rok zmenil všetko v našich životoch. Oveľa úzkostlivejšie dbáme na hygienu a bezpečnosť svojej rodiny, priateľov a kolegov. Dramaticky sa zmenilo aj to, ako sa stretávame, ako využívame hromadnú dopravu a ako sa zhromažďujeme na verejných miestach. Všetky mestá a obce musia rýchlo reagovať na zmeny vládnych obmedzení v dôsledku nepredvídateľného vývoja situácie súvisiacej s pandémiou. Nosenie rúšok, respirátorov, pravidelné ošetrenie priestorov ozónom a povrchov dezinfekčnými prostriedkami sa stali rutinou nášho každodenného života. To však stále v boji proti pandémii nemusí stačiť.

My v našej spoločnosti sa cítime tiež zodpovední prispieť k tomu, aby sa život v našej miestnej komunite čo najskôr vráti do normálu. Sme preto veľmi radi, že sa liptovskomikulášska samospráva rozhodla vyzužiť výhody našej revolučnej antimikrobiálnej fólie COVERSAFE. Zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič bol veľmi otvorený myšlienke posilniť súčasné opatrenia COVID-19 aplikáciou COVERSAFE na mestskom úrade a zasadacích miestnostiach. Dôvodom tohoto opatrenia je ochrana zamestnancov a návštevníkov a zvyšovanie bezpečnosti v týchto priestoroch.

COVERSAFE bol ocenený zástupcom správy mesta vďaka svojim vlastnostiam. Skutočnosť, že sa naša antimikrobiálna fólia nanáša jednorázovo a nepretržite pracuje 4 roky bez straty účinnosti, hodnotí veľmi pozitívne. To pre mesto znamená úsporu peňazí a času, ktoré by museli pravidelne investovať do tekutých dezinfekčných prostriedkov. Antimikrobiálna ochrana zaručuje rýchle, stabilné a trvalé pôsobenie s účinnosťou 96% na vírus spôsobujúci SARS CoV-2 už za 1 hodinu po aplikácii a s účinnosťou 99% za 24 hodín v prípade iných baktérií a vírusov v reálnych podmienkach, pre ktoré sú typické veľké množstvo ľudí , ako napríklad kancelárie a zasadacie miestnosti Mestského úradu.